General Forsamling 2018

Indkaldelse til ordinær general forsamling

Kære medlem af DSSM.

Bestyrelsen har fornøjelsen af, at indkalde til generalforsamling den 16. november kl. 16:30 i forlængelse af søvnkonferencen. Adressen er Psykiatrisk Center Glostrup, Festsalen, Nordstjernevej 8, 2600 Glostrup.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget, inkl. fastlæggelse af kontingent
5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Noter til dagsordenen og regnskab er udsendt via mail. Hvis du ikke har modtaget din indkaldelse på e-mail bør du skrive til sekretaer@dssm.dk med din korrekte mailadresse.

Vel mødt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen