Selskabet

Selskabet

Dansk Søvnselskab har til formål at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for og kvaliteten af diagnosticering, behandling og forskning indenfor søvn og søvnforstyrrelser. Dette søges gjort i bred tværfaglig medicinsk, teknologisk, odontologisk, psykologisk og social sammenhæng. Vi vil tage initiativ til uddannelse og undervisning vedrørende søvn og søvnforstyrrelser. Formålet ønskes opfyldt ved kursus- og foredragsvirksomhed, litteraturformidling og faglige kontakter af klinisk- og forskningsmæssig art.

Som medlemmer kan optages personer og firmaer med faglig interesse for søvn og søvnforstyrre ser. Generalforsamlingen kan udnævne honorære medlemmer. Ansøgning om optagelse i Selskabet fremsendes til bestyrelsen.

Du kan ansøge om optagelse i selskabet på formularen til højre.

Udmeldelse af Selskabet kan ske skriftligt til  sekretaer@dssm.dk inden den 1. januar.

Satserne for medlemskab er 100kr for ikke-læger ( da det koster 100kr at være medlem af Lægernes Videnskabeslige Selskaber) og 200kr for læger (som i forvejen er medlem af Lægernes Videnskabelige Selskaber).

Opkrævning foregår automatisk via Lægernes Videnskabelige Selskaber.

Bestyrelsen

Rune Frandsen  — Formand
Tina Kissow Lildal — Næst-Formand
Casper Schwartz Riedel — Kasserer
Natallia Suhak
— Medlem af bestyrelsen
Konstantinos Kamperis — Medlem af bestyrelsen
Laura Bødker Ponsaing
— Medlem af bestyrelsen
Britt Borg —
Medlem af bestyrelsen
Ali Amidi —
Medlem af bestyrelsen
Cresta Asah –
Medlem af bestyrelsen

Kontakt til foreningen sker gennem sekretaer@dssm.dk

Vedtægter

Vedtægter publiceret år 2017 kan downloades i pdf-format her.