Selskabet

Selskabet

Dansk Søvnselskab har til formål at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for og kvaliteten af diagnosticering, behandling og forskning indenfor søvn og søvnforstyrrelser. Dette søges gjort i bred tværfaglig medicinsk, teknologisk, odontologisk, psykologisk og social sammenhæng. Vi vil tage initiativ til uddannelse og undervisning vedrørende søvn og søvnforstyrrelser. Formålet ønskes opfyldt ved kursus- og foredragsvirksomhed, litteraturformidling og faglige kontakter af klinisk- og forskningsmæssig art.

Som medlemmer kan optages personer og firmaer med faglig interesse for søvn ogsøvnforstyrre ser. Generalforsamlingen kan udnævne honorære medlemmer. Ansøgning om optagelse i Selskabet fremsendes til bestyrelsen.

Du kan ansøge om optagelse i selskabet på formularen til højre.

Udmeldelse af Selskabet kan ske skriftligt til  sekretaer@dssm.dk inden den 1. januar.

 

Bestyrelsen

Robert Benjamin Andersen – Formand
Henny Dyrberg – Næstformand
Casper Schwartz Riedel – Kasserer –
Helle Leonthin – Sekretær –
Lone Baandrup – Medlem af bestyrelsen
Tina Kissow Lildal – Medlem af bestyrelsen
Jette Dreimand – Suppleant
Marit Otte – Suppleant

Revisorer: Poul Jennum og Kristina Bacher Svendsen

Kontakt til foreningen sker gennem Helle Leonthin sekretaer@dssm.dk

Vedtægter

Vedtægter publiceret år 2017 kan downloades i pdf-format her.