Søvndeprivering og hjernen

Artiklen er et omfattende review som på en pædagogisk og overskuelig måde giver et overblik over, hvordan fuld eller delvis søvndeprivation påvirker kognitive funktioner og regulation af følelser og affekt. Artiklen gennemgår effekterne af søvndeprivation med vægt på resultater fra billeddannende undersøgelser. Der fremsættes bl.a. en model for, at reducerede social kognitive evner i forbindelse med søvndeprivation skyldes en over-reaktivitet i amygdala og reduceret aktivitet i de baner, der forbinder amygdala og præfrontal cortex.

Læs artiklen her