Hvordan påvirker weekendsøvnen sundhedsrisici ved kort hverdagssøvn?

Tidligere studier har fundet, at længden af søvn på hverdagsnætter udviser en U-formet sammenhæng med risikoen for død, dvs. både excessivt kort og lang søvnlængde øger risikoen for død sammenlignet med gennemsnitlig søvnlængde. Det er uafklaret, om en evt. øget søvnmængde i weekenden kan kompensere for relativ søvnmangel i løbet af hverdagene.

Det aktuelle studie følger en kohorte på ca. 44.000 personer via de svenske nationale registre. Studiet undersøger, hvordan forskelle i søvnlængde mellem hverdagsnætter og weekendnætter er associeret med risiko for overdødelighed. Oplysninger om søvnlænge og øvrige søvnvaner er indhentet via svar på to spørgsmål om søvn ved baseline, hvilket så er koblet til oplysninger om død og øvrige mulige risikovariable (confoundere) fra de svenske registre over de følgende år.

De to spørgsmål om søvn, der blev svaret på ved baseline var: 1) Ca. hvor mange timer sover du om natten på en arbejds-/ugedag? 2) Ca. hvor mange timer sover du om natten på en fri-/weekenddag?

Studiet kontrollerede for følgende mulige confoundere: køn, uddannelse, BMI, alvorlig sygdom, brug af sovepiller, rygning, alkoholforbrug, fysisk aktivitet, kaffeindtag og arbejdsstatus.

Studiet opgjorde resultaterne separat for mennesker hhv. under og over 65 år. Hos mennesker < 65 år fandt de, at kort (≤5 timer), men ikke lang (≥9 timer), søvnlængde i weekendnætter er associeret med 52% øget risiko for død sammenlignet med kontrolgruppen (7 timer). Resultatet var dog ikke statistisk signifikant, da man kontrollerede analysen for søvnvarighed i hverdagen. Hos mennesker <65 år fandt de, at konsistent (dvs. både hverdag og weekender) kort (≤5 timer) og lang (≥8 timer) søvnvarighed er associeret med øget risiko for død (med hhv. 65% og 25%) sammenlignet med kontrolgruppen, som sov stabilt 6-7 timer pr. nat. Hos dem, der sov kort i hverdagene, men langt i weekenden, var der ikke øget risiko for død sammenlignet med kontrolgruppen. Hos mennesker ≥65 år fandtes ikke nogen associationer mellem søvnlængde og risiko for død hverken weekend eller ugedage.

Da der er tale om et observationelt studie, kan der ikke ud fra studiet fastlægges kausale sammenhænge, men det kunne se ud til, at længere søvn i weekenden i en vis grad kan kompensere for den formodede sundhedsskadelige effekt af for kort søvnlængde i hverdagen.

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29790200/