Referat DSSM GF 2021

Formandens beretning:

Det har været et lidt stille år i DSSM. Alle bestyrelsesmedlemmer har haft rygende travlt – vi har besvaret henvendelser, der er kommet, bl.a. udnævnt Poul Jennum til at deltage i arbejdsgruppe for NKA for brug af melatonin til søvnforstyrrelser hos børn og unge.

Så har der været arbejdet en del med hjemmesiden, især Rune der har løftet den opgave, andre i bestyrelsen har bidraget undervejs med omtale af nye publicerede fund. Så forsøgte vi at sætte noget aktivitet op omkring World Sleep Day, men svært at komme igennem med pressemeddelelse.

Det er lykkedes med fortsat stabilisering af selskabets økonomi, muliggjort af stabil indsats af vores kasserer Casper. Formålet med opbygning af egenkapital er at være rustet til at afholde arrangementer med risiko for underskud. Årsmødet i år var stort set fri for udgifter, dog fik vi mulighed for indtægt fra sponsorater til film i pauserne. Vi planlægger selvfølgelig at denne stabilisering af firmaets økonomi skal komme medlemmerne til gode, i form af et godt årsmøde og mulighed for at planlægge yderligere kursusaktivitet fremadrettet.

 

 

Regnskab:

Regnskabet gennemgået ved formand og godkendt.

 

Bestyrelsen:

Lone Baandrup: stopper som formand, fortsætter som suppleant

Jette Deichmann Ibsen: stopper som bestyrelsesmedlem, fortsætter som suppleant

Rune Frandsen: fortsætter og overtager posten som formand

Casper S Riedel: fortsætter som kassér

Natallia Suhak: fortsætter som bestyrelsesmedlem

Tina Lildal: fortsætter som sekretær

Konstantinos Kamperis: træder ind i bestyrelsen

Marielle Zoetmulder: træder ind i bestyrelsen

 

Revisorer:

Poul Jennum og Kristina Svendsen fortsætter som revisorer.

 

Indkomne:

Legater 2 stk. á 5000 kr. indføres til at dække kursusafgift/ hoteludgifter ved aktiv deltagelse i kongresser.

 

Eventuelt:

PSG- og PG-kursus i foråret: Tager fat i undervisere fra Norge, som tidligere har afholdt kurset. Skal afholdes et sted, hvor man allerede har softwaren.